Alkoholbehandling ved professionelle misbrugsbehandlere

Alkoholbehandling ved professionelle misbrugsbehandlere

Er en af dine nærmeste alkoholiker, og ønsker du at hjælpe vedkommende ud af sit misbrug? Så kan du med fordel læse med her.

Hvorfor bliver nogle mennesker alkoholikere?

Årsagerne til afhængighed er langt fra 100% afklarede. Som regel er der tale om et sammenrend af uheldige omstændigheder. Statistisk peger alt dog på, at børn af alkoholikere selv har større risiko for at udvikle et alkohol misbrug. Og der ud over er op imod 12% af befolkningen genetisk disponeret for at udvikle en afhængighed af alkohol. Derfor bør du som pårørende være opmærksom på, om der er fortilfælde af alkoholisme i familien. Mennesker med denne særlige disposition er ofte mere sårbare over for voldsomme livsbegivenheder, som kan føre til langvarige kriser. Når livet således bliver for svært at håndtere, vil en således følelsesmæssigt og psykisk sårbar persons forsvar hurtigt blive nedbrudt, og vedkommende vil have øget risiko for at falde i et misbrug.

Et typisk tegn på, at et alkoholforbrug er ved at udvikle sig til et misbrug, er, når du iagttager, at alkohol bliver omdrejningspunktet i personens liv. Dette kan for eksempel manifestere sig derved, at den misbrugsramte bruger alkohol som et middel til at skabe fokus, slappe af eller blot føle sig som sig selv. Den misbrugsramte vil typisk komme med undskyldninger – såvel over for dig og andre pårørende som over for sig selv – i retning af ”bare et lille glas, så jeg kan sove” eller ”jeg kan jo passe mit arbejde”. Dette er typiske tegn på, at afhængigheden er ved at tage over. Og så er det med at handle, inden det bliver for svært at trænge igennem det spind af selvbedrag, som den misbrugsramte uvægerligt vil vikle sig selv ind i.

Hos Behandlingscenter Stien kan du og din misbrugsramte ven eller slægtning få hjælp af vejledning til, hvorledes han eller hun kommer ud af afhængigheden. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk