Hvorfor døgnbehandling for alkoholmisbrug?

Hvorfor døgnbehandling for alkoholmisbrug?

Hvis du har et stort forbrug – et misbrug, af alkohol, så kræver det alkoholbehandling, før du kan komme ud af det. Du har måske prøvet på at stoppe selv, men hver gang har det været et spørgsmål om tid, før du er faldet i igen. Afholdenhed er nemlig ikke løsningen. Misbruget er et symptom på et underliggende problem. Får du ikke løst problemet, så vil misbruget vende tilbage. Det vil derfor ikke virke at tage antabus og tro, at du nu er ædru alkoholiker, for sandsynligheden for et tilbagefald er stor. En mere effektiv behandling mod alkoholisme er at tage på et misbrugscenter med døgnbehandling, såsom dette: https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/

Analyser viser størst succes med døgnbehandling

Der er analyser, der viser, at døgnbehandling er den alkoholbehandling med størst succesrate. En døgnbehandling foregår typisk således, at du indskrives i 5-6 uger. Behandlingen består naturligvis af afrusning, men det gælder også om at komme ind til kernen af problemerne, så du kan få en stabil hverdag op at køre igen og føle dig som et helt menneske. At komme ud af alkoholafhængighed er ikke noget, der sker over natten. Det kræver en stor indsats, tålmodighed og ikke mindst de rette værktøjer til at bekæmpe trangen til alkoholen.

Farligt at stoppe fra den ene dag til den anden

Det kan være farligt at stoppe med indtaget af alkohol fra den ene dag til den anden, hvis du har et meget stort forbrug. Alkoholabstinenserne kan være direkte livstruende i sådan en situation, hvorfor det er yderst vigtigt, at der er kompetente fagfolk omkring dig, der hjælper dig med at trappe ned.

Tag på misbrugscenter

Et anbefalelsesværdigt misbrugscenter er Behandlingscenter Stien. Her vil du blive mødt af læger, psykiatere og misbrugsbehandlere, der kan hjælpe dig på rette vej. Ofte ligger der også andre problemer bag, så du har også mulighed for juridisk rådgivning. Familien er ofte også dybt berørte af misbruget, så det er også muligt at tale med familieterapeuter.

Hjælp din alkoholiserede ven i alkoholbehandling

Hjælp din alkoholiserede ven i alkoholbehandling

De fleste af os har i løbet af vores levetid stiftet bekendtskab med alkoholisme i den ene eller den anden form. Alkoholisme er den mest udbredte form for afhængigheds betinget misbrug i Danmark – og misbrug af alkohol finder sted i alle samfundslag, blandt personer i alle aldre, af begge køn, og på alle uddannelses niveauer.

Misbrug og afhængighed skeler ikke til social status, familiære forhold eller indkomst, men rammer bredt på tværs af alle samfundsklasser. Derfor er det stereotype billede af alkoholikeren som den subsistensløse stakkel på bænken eller det brune værtshus aldeles misvisende. Alkoholismen trives i bedste velgående i samtlige sociale lag – nogle mennesker er blot bedre til at holde deres misbrug skjult for omverdenen end andre.

Hvordan kan jeg spotte en alkoholiker?

Hvis du har mistanke om, at en person tæt på dig er ved at udvikle – eller måske endda allerede har – et problematisk forhold til de våde varer, skal du have antennerne ude. De fleste misbrugere er verdensmestre i at skjule deres afhængighed, og lyver gerne over for andre – og over for sig selv – for at lægge røgslør ud.

Hvis du oplever, at din før så pligtopfyldende kollega pludselig er begyndt at falde af på den og måske udebliver fra arbejde, eller ofte lugter af alkohol – måske endda er usoigneret og har tømmermænd – bør du skride til handling. Et misbrug går ikke i sig selv igen. Alkoholisme vil som oftest eskalere, i takt med at den misbrugsramte udvikler en øget tolerance over for alkoholen.

Til slut vil vedkommendes fysiske og mentale funktioner være betinget af, at der er en vis mængde alkohol til stede i blodet. Dette benævnes ”funktionspromillen” – og er man først nået derud, er der brug for professionel hjælp til afvænning.

Du kan læse mere om alkoholisme og behandling heraf på stien behandlingscenter alkoholbehandling

Hjælp en misbrugsramt ven – book et ophold med alkoholbehandling

Hjælp en misbrugsramt ven - book et ophold med alkoholbehandling

Alkohol er det rusmiddel, som er nemmeste at få fat på, hvis man bor i Danmark. Alkoholiske drikke som for eksempel øl, vin eller stærk spiritus sælges fuldstændig ukritisk i diverse supermarkeder, kiosker og dagligevare butikker. Og samtidig er alkohol så indgroet en del af danskernes kultur, at de skadelige og direkte farlige virkninger på krop og psyke fuldstændig overses, eller bagatelliseres.

Det er helt normalt og ganske acceptabelt at drikke sig en ordentlig bjørn på, når man er byen, eller ved festlige lejligheder i gode venners lag eller i familiens skød. Og derfor kan det godt være svært at spotte, om en ven eller et familie medlem er på vej ud i – eller måske befinder sig i – et decideret alkoholmisbrug.

Hvad gør jeg, hvis en, jeg kender, er alkoholiker?

Hvis du fornemmer, at en i din omgangskreds har et alkoholproblem, bør du faktisk skride ind så hurtigt som muligt. Når problemet begynder at skinne igennem, er det nemlig tegn på, at den misbrugsramte ikke længere kan holde det skjult – og alkoholikere er verdensmestre i bedrag og fornægtelse, inklusive selvbedrag og selvfornægtelse.

Derfor bør du ikke tøve med at opsøge den allernærmeste familie hvis en sådan forefindes, det vil sig ægtefælle, børn, eller forældre. Det er meget sandsynligt, at disse mennesker kender til afhængigheden og misbruget, men er for ulykkelige og skamfulde til at gøre noget ved det – måske hjælper de oven i købet den misbrugsramte med at dække over hans eller hendes misbrug.

Få et fem ugers forløb med kvalificeret alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

Familien vil sandsynligvis føle det som en lettelse, at de ka få hjælp til den svære konfrontation og planlægning af efterspillet. Det kan anbefales, at I booker et ophold til den misbrugsramte på Behandlingscenter Søby Park, som tilbyde alkoholbehandling efter Minnesotakuren. Læs mere på https://www.behandlingscentersoebypark.dk/ 

Alkoholbehandling ved professionelle misbrugsbehandlere

Alkoholbehandling ved professionelle misbrugsbehandlere

Er en af dine nærmeste alkoholiker, og ønsker du at hjælpe vedkommende ud af sit misbrug? Så kan du med fordel læse med her.

Hvorfor bliver nogle mennesker alkoholikere?

Årsagerne til afhængighed er langt fra 100% afklarede. Som regel er der tale om et sammenrend af uheldige omstændigheder. Statistisk peger alt dog på, at børn af alkoholikere selv har større risiko for at udvikle et alkohol misbrug. Og der ud over er op imod 12% af befolkningen genetisk disponeret for at udvikle en afhængighed af alkohol. Derfor bør du som pårørende være opmærksom på, om der er fortilfælde af alkoholisme i familien. Mennesker med denne særlige disposition er ofte mere sårbare over for voldsomme livsbegivenheder, som kan føre til langvarige kriser. Når livet således bliver for svært at håndtere, vil en således følelsesmæssigt og psykisk sårbar persons forsvar hurtigt blive nedbrudt, og vedkommende vil have øget risiko for at falde i et misbrug.

Et typisk tegn på, at et alkoholforbrug er ved at udvikle sig til et misbrug, er, når du iagttager, at alkohol bliver omdrejningspunktet i personens liv. Dette kan for eksempel manifestere sig derved, at den misbrugsramte bruger alkohol som et middel til at skabe fokus, slappe af eller blot føle sig som sig selv. Den misbrugsramte vil typisk komme med undskyldninger – såvel over for dig og andre pårørende som over for sig selv – i retning af ”bare et lille glas, så jeg kan sove” eller ”jeg kan jo passe mit arbejde”. Dette er typiske tegn på, at afhængigheden er ved at tage over. Og så er det med at handle, inden det bliver for svært at trænge igennem det spind af selvbedrag, som den misbrugsramte uvægerligt vil vikle sig selv ind i.

Hos Behandlingscenter Stien kan du og din misbrugsramte ven eller slægtning få hjælp af vejledning til, hvorledes han eller hun kommer ud af afhængigheden. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk